×

ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ ഭക്ഷണക്രമീകരണവും വ്യായാമവും വേണ്ട എന്നത് വെറും മിഥ്യയാണ്

It’s a myth that insulin can replace exercise & diet

ഗുളികക പോലെ തന്നെ സുലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആഹാര ്രമീകരണവും വ്യായാമവും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ജീവിതചര്യ മാറ്റം, പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ ഗുളികകളോ ഇൻസുലിനോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ചികിത്സാരീതി. അമിതഭക്ഷണവും അതിൽ നിന്നുമുള്ള രക്തഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ തോത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിന്റെ അമിത അളവും ഒരു പ്രമേഹരോഗിയെ പൊണ്ണത്തടിയിലേക്ക് നയിക്കാം.

Orginal Content : 

 

https://www.imalive.in/health-and-wellness/980/diabetes-myths-and-facts-by-dr-soniya-suresh

Dietary intake and exercise are required when you are taking insulin

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/imalive/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"uvBfDwYRKiIHveOfuGbuedfb5DgTPNMoaX2WpjSb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:92:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/992/its-a-myth-that-insulin-can-replace-exercise-diet";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"uvBfDwYRKiIHveOfuGbuedfb5DgTPNMoaX2WpjSb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:92:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/992/its-a-myth-that-insulin-can-replace-exercise-diet";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"uvBfDwYRKiIHveOfuGbuedfb5DgTPNMoaX2WpjSb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:92:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/992/its-a-myth-that-insulin-can-replace-exercise-diet";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('K0ywHmmLvZscVgIcb6yapViOTHzO3NTKZN82LUr9', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"uvBfDwYRKiIHveOfuGbuedfb5DgTPNMoaX2WpjSb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:92:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/992/its-a-myth-that-insulin-can-replace-exercise-diet";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 129
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58
at require_once('/home/imalive/public_html/public/index.php')in index.php line 21